Kinderfysiotherapie

Behandeling bij de kinderfysiotherapeut

 

Al meer dan 30 jaar staat Fysiotherapie Bronzwaer bekend als de meest vooraanstaande praktijk op het gebied van kinderfysiotherapie in Maastricht. Al onze fysiotherapeuten zijn bovengemiddeld geschoold en in het bezit van meerdere diploma’s en specialisaties. Naast de algemene kinderfysiotherapie (bijvoorbeeld motorische achterstand, schrijfproblemen, aangeboren afwijkingen of revalidatie) hebben wij ons ook extra toegelegd op specifieke gebieden als scoliose/rugproblematiek, autisme, prenatale vroegdiagnostiek, longaandoeningen, motorische therapie en orthopedie. Tevens zijn wij gespecialiseerd in sportfysiotherapie en houden ons zodoende ook veel bezig met blessures, ontwikkeling en training op sportgebied bij kinderen; een belangrijke en unieke combinatie van twee specialisaties die nergens anders in Zuid-Limburg bestaat.

 

Onze sport- en kinderfysiotherapeuten doen onderzoek en maken gebruik van testen om een volledig beeld te krijgen van het niveau van het kind. De behandeling die hieruit voortvloeit richt zich spelenderwijs op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind – zuigeling, peuter of schoolgaand – beter functioneert in zijn of haar leefomgeving, meer vaardigheden leert en daar meer plezier aan heeft.

 

Veelvoorkomende zaken als een kind bij een kinderfysiotherapeut terechtkomt zijn:

  • Zuigelingen met voorkeurshouding / afgeplat hoofdje
  • Vertraging in de motorische ontwikkeling
  • Veelvuldig vallen/struikelen of looppatroonproblemen, bijvoorbeeld afwijkende stand van de voetjes
  • Kinderen met sportblessures of andere problemen tijdens het sporten
  • Schrijfproblemen en/of aandachts- en alertheidsproblemen op school
  • Kinderen met scolioseproblematiek
  • Houterige motoriek; problemen met de gymles.

​Op het gebied van lopen en bewegen werken wij samen met Hanssen Footcare. Voeten hebben veel invloed op de totale houding en de manier van bewegen. Een afwijkende voetstand kan bijvoorbeeld knie-, heup- of rugklachten veroorzaken. Door samen te werken met de podotherapeuten en orthopedisch schoenspecialisten van Hanssen Footcare kunnen wij u extra zorg bieden op het gebied van voeten, voethulpmiddelen (zoals aangepaste voetbedden) en schoenen, zodat u weer met plezier kunt wandelen, werken of sporten. Iedere twee weken op woensdagmiddag is orthopedisch schoenspecialist Léon Hahn in onze praktijk aanwezig voor spreekuur. Wilt u graag een afspraak met hem maken, dan kunt u dat via onze praktijk doen.

Mocht u een van deze punten herkennen of hebt u andere vragen, dus kunt u altijd bij ons terecht zonder verwijzing van uw huisarts of specialist.
 


Behandeling bij de kinderfysiotherapeut

 

Als u voor het eerst met uw kind naar Fysiotherapie Bronzwaer in Maastricht komt, onderzoekt de therapeut uw kind uitgebreid. Door middel van verschillende testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn of haar leefomgeving, nieuwe vaardigheden leert en daar meer plezier aan beleeft.
 


Zuigelingentherapie

 

Deze therapie richt zich op te vroeg geboren baby’s of zuigelingen met een slechte start. Baby’s met te weinig kracht of kindjes die zich overstrekken of moeite hebben met omrollen, kruipen, billenschuiven en op de buik liggen hebben hier veel baat bij. Wij kunnen observeren en advies geven om dit spelenderwijs te beïnvloeden en te verbeteren. Kinderen jonger dan twee jaar worden aan huis behandeld. Sommige baby's hebben een voorkeurshouding en soms een afgeplat hoofdje. Wij kunnen hulp bieden en eventueel een schedelmeting doen.
 


Therapie voor schoolkinderen

 

Zelf aankleden, veters strikken en netjes eten zijn vaardigheden die uw kind in het dagelijks leven nodig heeft, maar die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Sommige kinderen kunnen niet goed meedoen in de gymles of bij de sportclub of hebben moeite met gooien en vangen. Wij kunnen deze vaardigheden spelenderwijs aanleren en helpen om meer vaardigheden te leren.

Ook voor oudere kinderen is kinderfysiotherapie een mogelijkheid om vaardigheden beter te leren. Als bijvoorbeeld het leren fietsen niet wil lukken, kunnen we het proces van motorisch leren observeren en bijsturen waardoor het wel kan lukken. Bij een slecht leesbaar handschrift kunnen we een test doen om de mate van leesbaarheid te beoordelen. Die test kunnen we gebruiken om objectief te meten hoeveel leesbaarder het handschrift geworden is na therapie of te bepalen waar we nog aan moeten werken.

Naast het werken aan bepaalde vaardigheden, behandelen we ook hoofdpijn en hyperventilatie bij kinderen met ontspanningsoefeningen en houdingsoefeningen.

Om een beter beeld te krijgen van de motorische ontwikkeling nemen we de Movement ABC-test af. Dit is een test in de vorm van spelletjes, die door de kinderen als leuk worden ervaren en ons een goed inzicht geven in het motorisch niveau van uw kind. 
 


Kinderen in de groei

 

Als kinderen groeien, kunnen er groeistoornissen ontstaan, bijvoorbeeld in de wervelkolom. Oefentherapie en houdingsoefeningen nemen een belangrijke plaats in bij het zo recht mogelijk laten groeien van de wervelkolom.

Kinderen leren de wereld ontdekken door zintuiglijke ervaringen: voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Soms zijn de prikkels in onze omgeving te groot voor kinderen; soms zijn ze net te laag. Het kan moeilijk zijn om zintuiglijke ervaringen goed te reguleren zodat er adequate motoriek kan ontstaan. Via Sensorische Integratie (SI)-therapie gaat de kinderfysiotherapeut samen met uw kind zoeken naar de beste oplossingen om goed om te kunnen gaan met de prikkels uit de wereld die we nodig hebben om goed te kunnen bewegen en ons verder te ontwikkelen.