Meer mobiliteit en zelfstandigheid dankzij geriatrische fysiotherapie

Ouder worden brengt veranderingen mee in de motoriek. Bukken, opstaan, tillen of traplopen: zomaar een aantal dingen die u vroeger met gemak kon doen, maar die nu veel moeite kosten. De geriatriefysiotherapeut helpt ouderen met complexe gezondheidsproblematiek. Hij of zij leert hen welke bewegingen zij nog wel goed kunnen maken.

Fysiotherapie gericht op ouderen

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met complexe gezondheidsproblematiek. Dat zijn niet alleen ouderen, maar ook mensen die door bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een botbreuk verschijnselen vertonen van ouderdom.

De fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Daarnaast adviseert en begeleidt de therapeut gezinsleden en eventueel mantelzorgers. Die informeert hij of zij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

FY'NET

Wij zijn aangesloten bij Fy'net (samenwerkende fysiotherapiepraktijken Maastricht en omgeving) en zijn deelnemer van de CVA-keten Zuid-Limburg.

ClaudicatioNet

Wij staan geregistreerd als behandelend fysiotherapeut bij ClaudicatioNet. Dit betekent o.a. dat alle indicaties met vaatlijden vanaf niveau La Fontaine II bij CZ, VGZ en Zorg & Zekerheid alleen worden vergoed als de behandeling bij een geregistreerd ClaudicatioNet-fysiotherapeut plaatsvindt. 

Meer informatie vindt u op www.claudicationet.nl.

ParkinsonNet

Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet, waardoor wij bij bepaalde verzekeraars voorkeursleverancier zijn van fysiotherapie bij parkinsonpatiënten.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen, verdeeld over 70 regio's, zijn aangesloten bij dit netwerk.

Meer info is te vinden op www.parkinsonnet.nl.